Covid-19 Salgınının Bağımsız Denetim İşleyişine Etkileri

Covid-19 salgınının tüm dünyada yarattığı durgunluk, sosyal mesafe kuralları ve tedbirler Bağımsız Denetim işleyişini de ister istemez etkilemiş durumda. Kamu Gözetim Kurumu da farkındalık yaratmalık amacıyla, talimat niteliği bulundurmayan ancak yönlendirme içeren açıklamalarda bulundu.
Açıklamada; denetim süreçleri ele alınarak altenatif çözüm yolları üretilmeye çalışıldı. Bağımsız Denetim ile ilgili başlıca yönlendirmeler şöyle;
Denetçi, tedbir amacıyla gizlilik ve güvenlik ilkelerini aksatmayacak ölçüde uzaktan erişim ile denetim yapabilir. Eğer daha detaylı inceleme gerekirse denetçi raporun gecikebileceği konusunda müşterisine bilgi verebilir.
Covid-19 sebebiyle işletmelerin finansal tabloları bozulabilir. Bu noktada denetçinin değerlendirmelerini revize etmeyi düşünmesi faydalı olabilir.
Kanunen kısıtlanmış olan seyahat, müşteri ziyareti gibi durumlar denetim kanıtlarının toplanmasını daha güç bir hâle getirebilir.  Elde edilen kanıtlar yeterliyse, denetçi teknoloji çerçevesinde süreci yönetebilir. Ancak bu kanıtların güvenilirliği riski göz önünde bulundurulmalıdır. Fiziki olarak denetlenmesi gereken kalemlerin önemi ve uzaktan erişim yöntemiyle denetimin görüş üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurulmalıdır.
Ekonomik daralma sebebiyle işletmenin zor durumda kalma ihtimali değerlendirilerek, devam etme ve süreklilik kâbiliyetinde bir belirsizlik olup olmadığı konusunda sonuca varılmalıdır. Bu sonuca denetim esnasında varılamıyorsa, işletme yöneticileriyle görüşülüp konuyla ilgili bilgi alınması gerekir. Yönetimin izleyeceği politika öğrenilmeli, alınan kararların uygulanması sonrasında iyileşmenin gerçekleşme ihtimali ve bu kararların uygulanabilir olup olmadığı denetlenmelidir.
İşletmenin nakit akışının bozulması hâlinde, eldeki verilerin güvenilirliği ölçülmeli ve tahminin temelini oluşturan varsayımlar için yeterli gerekçe olup olmadığına karar verilmelidir.
Değerlendirme sonrasında gelişen durumlardan dolayı yeni bir karar alınması veya ek bilgi alınması hâlinde bu durum ayrıyeten değerlendirmeye alınmalıdır.
Gelecek için atılan adımlar hakkında yöneticiden bu adımların uygulanabilirliği konusunda yazılı görüş alınması gerekir.
Salgından dolayı seyahat engeli, ulaşım kısıtlaması gibi problemlerden dolayı yeterli kanıt toplanamaması hâlinde uygulanabilecek denetim teknikleri ve diğer konuları denetçi kendisi değerlendirmelidir.
Elde edilen bilgiler ışığında, rapora salgınla ilgili gelişmeler mevcutsa “Dikkat Çekilen Hususlar” ve “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Belirsizlik” kısımları eklenmesi gerekebilir.

İFLAS ve TASFİYE İŞLEMLERİ / Limited ve Anonim Şirketlerde Tasfiye

Anahtar kelimeler; Bağımsız Denetim , Denetim Süreçleri, Covid19’un denetime etkisi, Kamu Gözetim Kurumu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*