Girişimci ve Girişimcilik Süreçleri

Girişim nedir ? Girişimci kimdir?

Girişim , “Toplum için değer yaratmak” amacıyla bir veya birden fazla kişininin bir araya gelerek oluşturduğu ticari bir organizasyondur. Bu noktada toplum için değer yaratma amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen kişilere de Girişimci denir.

Girişimci kelimesinin bir diğer tanımı ise; belirli bir kazanç elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getiren ve gerektiği noktada ölçülü risk alan aynı zamanda yenilikçi kişidir.

Girişim ve Amaçları

Bir girişimin; içsel ve dışsal olmak üzere farklı amaçları vardır.

Girişimin içsel amaçlarına “Kâr, Büyüme ve Sürdürülebilirlik” örnek olarak gösterilebilir.

Girişimin dışsal amaçları ise paydaşların beklentilerini karşılamak üzere farklı kollara ayrılır. Paydaşların beklentileri birbirlerinden farklıdır. Paydaşlar; girişimin oluşturduğu değerden pay alan kişilerdir. Bir girişimin paydaşları şu şekilde listelenebilir;

 • Müşteri
 • Hissedar
 • Çalışan
 • Tedarikçi
 • Dağıtıcı
 • Devlet

Ayrıca; bir girişimcinin en temel amaçlarından biri nitelikli ürün üreterek müşterinin beğenisini kazanmaktır. Girişimcinin en büyük sorumluluğu ise yenilik yapmaktır.

Bir girişimcinin dikkat etmesi gereken en temel faktörler; Risk, Belirsizlik ve Yönetim faktörleridir.

İlk etapta işletme; iş fikrini belirleyerek karşılamak istediği ihtiyaçları iyi seçmelidir. Bu ihtiyaçlar belirlendikten sonra ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler üretilmelidir. Dikkat edilmesi gereken en büyük noktalardan biri ise “Pazar İhtiyacı“dır.

Girişimci ve Yönetim Fonksiyonu

İşletmenin başarılı olması için bir araya gelen kaynakların yönetilmesi Yönetim Fonksiyonu‘nun konusuna girer. Yönetim fonksiyonunun temel adımları Planlama, Örgütleme, Yöneltme ve Kontroldür.

Planlama -> Hangi işin ne zaman yapılacağı ve hangi kaynakların kullanılacağı sorusuna yanıt arar.

Örgütleme -> İşlerin nasıl bir yapıyla yürütüleceğinin, kimin hangi yetki ve sorumluluklara sahip olacağının belirlenme aşamasıdır.

Yöneltme -> Yöneticinin çalışanlar ile bir amaç birliğini sağlaması Yöneltme olarak tanımlanır. Bu noktada girişimci için Etkin Liderlik vasfı ön plandadır.

Kontrol -> Diğer fonksiyonlar tamamlandıktan sonra hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Hedefe ulaşılmadıysa bu durumun sebepleri belirlenir ve buna uygun bir rapor hazırlanır. Rapor sonucuna göre ihtiyaçlar, hedefler ve faaliyetler yeniden gözden geçirilir.

KOBİ Kavramı

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) kavramı, üç farklı işletme türünü içinde barındırır.

Mikro İşletmeler -> Mikro işletmelerde çalışan personel sayısı 10’un altındadır ve yıllık net satış tutarları 3 milyon liranın altındadır.

Küçük İşletmeler -> 50’den az çalışanı olup yıllık net satış tutarları 25 milyon liranın altında kalan işletmeler Küçük İşletme olarak tanımlanır.

Orta Büyüklükteki İşletmeler -> Çalışan sayısı 250’den az olan ve yıllık 125 milyon liranın altında satış tutarı gerçekleşen işletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler olarak tanımlanır.

İstatistikler; Türkiye’de işletmelerin %99‘unu KOBİ’lerin oluşturduğunu göstermektedir.

Girişimci için Nitelik ve Beceriler;

Bir girişimci için sahip olunması gereken dört temel nitelik ve beceri vardır;

 • Öz Yeterlilik
 • Yenilikçi Olma
 • Risk Alma
 • Liderlik

Öz yeterlilik; girişimci veya girişimcilerin kendine güvenmesi, kararlı davranması ve inançlı olmasıdır. Bir girişimcinin öz yeterliliğinde “Risk Alma, Pazarlama, Yönetim, Finansal Kontrol ve Yenilik” büyük rol alır.

Yenilikçilik; yeni pazarlar yaratmayı ve yeni kanallara girmeyi, hizmetleri ve süreçleri geliştirmeyi hedefler. Burada sık bilinen yanlışlardan biri, yenilikçilik denildiği zaman akla “daha önce üretilmemiş, özgün ve yeni bir ürün veya hizmet üretmek” gelmesidir. Oysa yenilikçilik yalnızca bu değildir. Mevcut hâldeki bir ürün veya hizmeti geliştiren, ihtiyaç doğrultusunda bir değer ortaya çıkartan her faaliyet bir yeniliktir.

Yenilikçilik aşamasında girişimci kendisine şu soruları sormalıdır;

 • Ürünümü nasıl geliştiririm ?
 • Hitap ettiğim pazarda nasıl farklılıklar yaratabilirim?
 • Müşteri memnuniyetini nasıl yükseltebilirim?

Başarılı girişimciler, risk düzeyini potansiyel kazançlara göre ayarlayabilir ve belirsizlik durumlarını yönetebilirler. Bu becerinin kazanılabilmesi için risk analizi konusunda bilgi sahibi olunması ve risklerin önceden biliniyor olması gereklidir.

Liderlik ise çalışanların davranışlarını işletme amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve onları bu davranışı gösterme konusunda teşvik edici davranmaktır. Bunu başarıyla sonuçlandıran kişiler Liderlik vasfını kazanmış sayılırlar.

Başarısızlık Faktörleri

2017 yılında KOSGEB taraıfndan hazırlanan bir istatistiğe göre; 8 yıllık ortalama göz önünde bulundurulduğu zaman, açılan her işletmenin %70’i başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu başarısızlığın en temel sebepleri; iş modeli ve iş planı oluşturulmaması oluyor. Ardından nakit yetersizliği, ekip yetersizliği gibi problemler bir girişimci için en büyük başarısızlık faktörlerini oluşturuyor.

Ölüm Vadisi

Girişimcinin “Girişimin Süreçleri” konusunda aşması gereken en büyük engel “Ölüm Vadisi” olarak tanımlanıyor. Ölüm vadisi; girişimin kırılma noktasıdır. İş fikri ve planının hayata geçirildikten sonra faaliyet henüz oturmamışken, sermayenin yetersiz kalması, bunun sonucunda finansal kaynak problemi yaşanması ve nakit yetersizliğinden dolayı iflas edilmesi sürekli görülen bir durum. Tam bu aşamaya ölüm vadisi deniyor. Girişimci; bu aşamayı, yani Ölüm Vadisi’ni başarıyla geçerse, o andan itibaren kâr elde etmeye başlıyor. Yani; Ölüm Vadisi için, girişim kâr etmeye başlamadan önce finansal kaynakların minimum düzeye düştüğü an diyebiliriz. Burada hayatta kalan işletmeler yoluna devam eder, vadiyi aşamayan işletmeler ise malesef sınıfta kalır.

Genel anlamda Girişimcilik süreci dört aşamadan oluşur;

 • Fırsatların Tespiti
 • İş modeli ve İş Planı Geliştirme
 • Kaynak Temini
 • Büyüme ve Çıkış

İş Modeli ve İş Planı

İş modeli; işletmenin nasıl değer yaratacağı ve bu değerin müşteriye nasıl iletileceğini, ayrıca nasıl gelir elde edilebileceğini planlayan aşamadır.

İş planı ise teknik, ekonomik ve finansal fizibilitelerin tamamlanarak kararların stratejiye dönüşme aşamasıdır.

Unutulmaması gereken birkaç not;

 • Girişim için en önemli konu iş fikri değil, değer yaratmaktır.
 • İş fikriniz ve iş modeliniz basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Yenilik, kimsede olmayan bir ürünü veya hizmeti sunmak değildir.
 • Başarısızlık bir öğrenme sürecidir.

Okumak isterseniz : Finansal Risk Yönetimi / Bölüm – 1


Anahtar Kelimeler : Girişim, Girişimcilik, Ölüm Vadisi, Girişimcilik Süreçleri, Death Valley, Paydaşlar, İş Modeli, İş Planı, Kanvas, Başarısızlık Faktörleri, Kobi, Girişimci nitelikleri, Girişimci becerileri, Özyeterlilik, Yenilikçilik, Risk Alma, Liderlik, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Kontrol, Girişimci Amaçları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*