e-Defter / e-SMM / Mali Mühür

e-Defter – e-Arşiv Fatura ve e-SMM Zorunlulukları

e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

Bilindiği üzere 19.10.2019 tarihinde 509 nolu VUK Genel Tebliği ile vergi mükelleflerinin ticari belge düzenlerine e-Defter kapsamında büyük değişiklikler getirildi. Bu tebliğe göre mükellefler;

Cirosu veya sınıfı farketmeksizin;

  • Diğer tüm vergi mükelleflerine 5.000 TL’yi aşan satışlar için
  • Nihai tüketicilere ise 30.000 TL’yi aşan satışlar için

e-Arşiv fatura düzenlemek zorundalar.

e-Arşiv fatura zorunluluğu; aynı gün içerisinde aynı kişiye gerçekleşen satışlar için geçerli. Örneğin; x,y ve z müşterileriniz sizden gün içerisinde ürün teslim aldı. Her bir ürünün 2.000 TL olduğunu varsayarsak müşterilerinize kağıt fatura düzenleyebilirsiniz. Ancak x müşterisi aynı günün akşamı sizden tekrar 4.000 TL’lik ürün almak isterse; gündüz kesilen kağıt faturanın iptal edilip yerine e-Arşiv fatura kesilmesi gerekiyor. Bu tebliğe uymadığı tespit edilen mükelleflere 210 TL’den az olmamak kaydıyla fatura genel toplamının %10’u oranında Özel Usülsüzlük Cezası kesiliyor. X müşterisi; aynı akşam değil de ertesi sabah teslim alırsa yeniden kağıt fatura düzenlenebilir.

Muhafaza ve İbraz

e-Fatura veya e-Defter zorunluluğu olmayan mükellefler; e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi şifrelerini alarak e-Arşiv Portal sistemi üzerinden fatura kesebiliyorlar.

e-Arşiv Faturaların da aynı kâğıt faturada olduğu gibi muhafaza edilmesi gerekiyor. Vergi Usül Kanunu’na göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu‘na göre bu vesikalar 10 yıl saklanmak zorunda ve istenmesi hâlinde ibraz edilmeli.

e-Arşiv faturaları kendiniz saklamak isterseniz PDF formatında muhafaza edebilirsiniz. Ancak inceleme sırasında PDF hâlindeki faturaların hiçbir geçerliliği bulunmuyor. PDF’ler üzerinde manipülasyon yapmak gayet basit olduğu için hileye de açık bir zemin hazırlayabiliyor. Bu yüzden vergi müfettişleri muhafaza edilen faturaları kesinlikle XML formatında istiyor. XML dosyalarını bir harici disk üzerinde depolamak yararınıza olacaktır.

e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defter Entegratörleri

Bu durumlar üzerine gelişen bir diğer faaliyet alanı ise Entegrasyon sektörü. Son zamanlarda revaçta olan entegratör firmalar e-Arşiv Fatura kesebilmeniz için size bir kullanım alanı tanıyor. Faturayı yine siz kesiyorsunuz ancak saklama zorunluluğu entegratör firma üzerinde kalıyor. Ayrıca Fatura takibi, stok takibi, cari hareketler gibi diğer modülleri de kullanmanıza olanak tanıyarak işleri daha basite indirgeyebiliyorlar. Eğer internet üzerinden satış yapıyorsanız; sanal pos üzerinden alışveriş bilgileri entegratör firmaya iletiliyor ve faturayı bazen sizin bile kesmenize gerek kalmayabiliyor. Entegratör firmalar aylık ücret sistemiyle çalıştığı gibi, kontörlü olarak da çalışabiliyor. Kestiğiniz her fatura kontör bakiyenizden düşüyor ve bakiye sıfırlandığı takdirde yeniden kontör alımı yapmanız gerekiyor.

Son olarak; İnternet Vergi Dairesinin sunduğu portal üzerinden fatura kesmek isteyen mükelleflerin e-imza‘ya ihtiyacı yok. Şifre almaları hâlinde sistemi hemen kullanmaya başlayabilirler.

Serbest Meslek Erbaplarının Durumu

Tebliğ ile değişikliğe uğrayan bir diğer sektör ise serbest meslekler. Avukatlar, mali müşavirler, doktorlar ve tüm serbest meslek mensupları 01/06/2020 itibariyle e-SMM kullanımına geçmek zorunda. Serbest meslek mensupları esnaf ve tacirlerde olduğu gibi e-Arşiv portal üzerinden makbuz kesme hakkına sahip değiller. Dolayısıyla serbest meslek mensuplarının e-imza‘ya ihtiyacı var.

TÜRMOB bu konuda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lere yardımcı olup, e-imza vb. işlemleri oda mensuplarına uygun ücretlerle temin edebiliyor.

Hâl Kayıt Sistemi’ne Tâbii Olanların Durumu

Hâl kayıt sistemine kayıtlı olup sebze ve meyve ticareti ile uğraşan mükellefler ise tamamiyle e-Dönüşüm’e geçmek zorunda. Defterler, faturalar, irsaliyeler ve müstahsil makbuzları gibi bir çok vesika elektronik ortamda kayıtlara alınacak.

Ayrıca;

e-Ticaret , internet reklam aracılığı gibi internet tabanlı işler ile iştigal eden mükellefler de e-Dönüşüm kapsamında.


Esnaf ve Tacirlerin e-Fatura ve e-Defter Durumu

Birinci ve ikinci sınıf tacirlerde ise yıllık ciro hadlerine göre belirlenen kurallar dahilinde e-Fatura ve e-Defter’e geçiş yapılıyor. Tebliğ’de belirlenen hadlere göre; 2018 cirosu 5 Milyon TL’yi, 2019 cirosu ise 10 Milyon TL’yi aşan mükeleflerin e-Dönüşüme dahil edilmesi kararlaştırıldıktan sonra bu hadler değiştirilerek 2018 ve 2019 yılları için de 5 Milyon TL olarak belirlendi.

Buna göre; 2018 veya 2019 yıllarından herhangi birinde 5 Milyon TL üzeri satış yapan tüm mükellefler; 01/07/2020 itibariyle e-Fatura ve e-Defter kullanımına geçmiş olacak.

e-Defter için Mali Mühür Süreci

e-Defter’e tabii olan mükelleflerin e-imza’dan bağımsız olarak Mali Mühür temin etme zorunluluğu mevcut. e-imza gerekli görülmese de Mali Mühür almaları mecbur. Mali Mühür de e-Arşiv Fatura hizmetinde olduğu gibi özel firmalardan temin edilebiliyor. Ancak başvurular Kamu Sertifikasyon Merkezi‘nden yapılmak zorunda. Mali Mühür ile birlikte güvenlik ve depolama için HSM Kart okuyucu veya Mini Kart Okuyucu da alınması gerekiyor.

HSM Kart Okuyucu ile Mini Kart okuyucu arasında büyük fiyat farkları mevcut. HSM Kart Okuyucu; genel itibariyle çok sayıda fatura kesen (saatte 40-50) mükellefler için tavsiye edilirken bu kadar seri fatura kesme ihtiyacı duymayan mükelleflere Mini Kart Okuyucu tavsiye ediliyor. Her iki kartı da yine Kamu Sertifikasyon Merkezi üzerinden başvuru sonrası temin etmek mümkün.

Başvuru ve kart temini işlemleri tamamlandıktan sonra ise bir sunucu üzerine kurulum yapılması gerekiyor. Kurulumdan sonra PİN ve PUK kodları da teslim alındınca sistem kullanıma hazır hâle geliyor.

Mali mühürün elinize ulaşması işlemi haftaları bulabiliyor. 01/07/2020 itibariyle e-Defter, e-Fatura vb. işlemlere tâbii mükelleflerin mali mührü erken temin etmesinde fayda var. Aksi takdirde temmuz ayına yetişmeyen mali mühür ve kesilemeyen fatura için vergi ziyâı‘na sebebiyet verme ve özel usülsüzlük cezası ile karşılaşılma riski mevcut.


İlginizi Çekebilir : KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA PROGRAMI –


Anahtar Kelimeler : e-Fatura, e-Defter, e-Dönüşüm, Mali Mühür, Kamu Sertifikasyon Merkezi, HSM, HSM Kart, Mini Kart, e-imza, e-SMM, e-Arşiv, Fatura, vesika, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, VUK 509

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*