Özel Usülsüzlük ve Kaçakçılık Suçları

Özel Usülsüzlük ve Kaçakçılık Suçları 

Vergi Usül Kanunu; Usülsüzlük Cezaları ile ilgili hükümleri 334.maddesi altında toparlamıştır. Buna göre Usülsüzlük Cezalarında tahakkuk etmesi gereken ceza tutarı farklı kriterlere göre belirlenir. Bu kriterlerden bazıları şunlardır;

 • Vergi Ziyaı
 • Fiil Ayrılığı
 • İştirak
 • Tekerrür
 • Suçlarda Birleşme

gibi başlıklardır.
Burada Vergi Ziyaı’ndan kasıt; yanlış ya da hatalı bilgiler neticesinde devletin tahsil edeceği verginin tutarını düşürerek devleti zarara uğratmaktır. Fiil Ayrılığı ise; mükellef aynı  Özel Usülsüzlük kabahatini birden fazla işlemişse, her biri için ayrı cezalar alacağını belirtir. Tekerrür; daha önce ceza alan mükellefin aynı kabahati tekrar işlemesi hâlinde uygulanır.
Vergi Ziyaı genelde kanuni süresinden sonra verilen beyannemelerde uygulanır. Burada tahakkuk edecek olan ceza %50 oranındadır.

I.Derece Usülsüzlük Konuları

 • Beyannamelerin kanuni süreleri dışında verilmesi
 • Kanuna göre tutulması zorunlu olan mali ve ticari defterlerden en az birinin tutulmamış olması ya da tahrip edilmiş olması
 • İşe Başlama Dilekçesinin kanuni süresi dışında verilmiş olması
 • Defter tasdiklerinin zamanında yaptırılmaması
 • Verginin zamanında tarh ettirilmemesi

II.Derece  Usülsüzlük Konuları

 • İşe başlama bildirimi hariç, yazılı bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
 • Vergi karnesinin temin edilmemiş olması
 •  Kanunlarca belirtilen beyanname, bildirim ve benzeri resmi evrakların düzenlenmesine ilişkin kurallara uyulmaması
 • gibi konulardır.

Vergi Usül Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları

Kayıtlarda Hile

 • Muhasebe kayıtlarına hile karıştırmak, mali defterleri olması gerekenden farklı göstermek
 • Bu defterleri gizleyenler veya bu belgeler yerine farklı yanıltıcı belgeler kullanmak

gibi suçlardan yargılanan kişilere 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.
 

 • Gerekli kayıt, belge ve resmi evrakları yok edenler,
 • Defter sayfalarını veya diğer resmi evrakları sahte olarak düzenleyenler ya da orjinal sayfaları sahtesiyle değiştirenler

ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanır.

Ceza Kesme Yetkisi

Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre; inceleme esnasında veya yoklama durumunda suç sayılan davranışlardan birini uyguladığı tespit edilen mükelleflere ceza kesme yetkisi ilgill Vergi Dairesi Müdürlüğü‘ndedir. Kesilen ceza “Ceza İhbarnamesi” ile mükellefe tebliğ olunur. Günümüzde Ceza İhbarnameleri ve Ödeme Emri gibi tebligatlar İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla gönderilebiliyor.
Vergi cezalarının vadesi mükellefe tebliğ edildikten itibaren 1 aydır. Ölüm hâlinde vergi cezası düşer.

Zamanaşımı

1.Derece Usulsüzlük suçunda; usulsüzlüğün yapıldığı yılı takvim yılını takip eden beşinci yılda, 2.Derece Usulsüzlük suçunda ise iki yıl sonra kabahat zamanaşımına uğrar. Bu süreler dolmadan ceza mükellefe tebliğ ederse zamanaşımı ortadan kalkar.
Vergi Usül Kanunu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Okumak İsterseniz : İlkyardım Eğitim Merkezi İşletmeciliği


Anahtar Kelimeler: Özel Usülsüzlük, VUK, Vergi Usül Kanunu, VUK Kaçakçılık, Kayıtlarda Hile, Usülsüzlük Cezaları, Beyanname Süresi, Vergi Ziyaı, Vergi Cezaları, Vergi İcra Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Dairesi Müdürlüğü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*