VERGİ CEZA İNDİRİMİ UYGULAMALARI

Vergi İndirimi Uygulaması Genel Şartları

Mükellefler, kendilerine tebliğ olunan vergi ve cezalara, tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde itiraz etme, uzlaşma ve indirim isteme hakkına sahiptir. Belirli cezalarda Vergi Daireleri mükelleflere ceza indirimi uygulayabilir. Bu uygulamadan mükellef, vergi sorumlusu yahut diğer ceza muhatapları yararlanabilir.

Hangi Cezalar İçin İndirim Talep Edilebilir?

İndirim Uygulaması kapsamında mükellefler yalnızca;

  • Vergi Ziyaı Cezası
  • Usülsüzlük Cezası
  • Özel Usülsüzlük Cezası

konularında indirim talep edebilirler.

Vergi İndirimi ve Şartları

Cezalarda indirim uygulamalarından yararlanılabilmesi için; mükellefin ceza tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yazılı bir dilekçeyle vergi dairesinin ilgili makamından bir talepte bulunması ve cezanın vade tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödemiş olması gerekir.

Uzlaşma olması hâlinde cezanın %75’lik kısmının kanunda belirtilen süreler içerisinde ödenmesi gerekir.

Ayrıca ihbarnamenin dava konusu olmaması da gerekmektedir. Ceza indirim talebi dilekçeleri İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla vergi dairelerine iletilebilir. Mükellef, vergi dairesine yazılı bir dilekçe ile şifre alarak İnteraktif Vergi Dairesi’ni kullanabilir ya da e-Devlet ile giriş seçeneğini kullanarak e-Devlet şifresi üzerinden portala erişim sağlayabilir.

Cezanın Ne Kadarı İndirim Konusu Olabilir?

Vergi Ziyaı, Özel Usülsüzlük ve Usülsüzlük Cezalarında, ceza tutarının yarısı indirim konusu yapılabilir. Uzlaşma durumunda ise uzlaşılan tutarın %25’i indirim konusu olur.

Diğer Uzlaşma, İndirim ve Dava Hâlleri

İndirim yapılması hâlinde mükellef cezayı vadesinden önce ödemez ise ya da cezayı mahkemeye taşırsa, indirim hakkını kaybeder.

Hâlihazırda süren dava var ise; henüz karar verilmemiş olması şartına bağlı olarak mükellef davadan vazgeçip indirim talep edebilir.

Kaçakçılık suçundan Vergi Ziyaı Cezası kesilen mükellef indirim talep edebilir ancak uzlaşma yoluna gidemez.

Mükellef, davadan vazgeçip indirim talep edebileceği gibi indirimden vazgeçip dava yoluna da gidebilir. Aynı şekilde uzlaşma durumu da sona erdirilerek dava yoluna gidilebilir ya da yasal süreler içerisinde indirimden vazgeçilerek uzlaşma yoluna başvurulabilir.

Cezanın vadesinde ödenmemesi hâlinde indirimin iptal olabileceği gibi, ceza indiriminden sonra kalan verginin de vadesi içerisinde ödenmiş olması gerekir. Bu şartların sağlanmamasının tespiti hâlinde tüm vergiler cezalarıyla birlikte yeniden tahakkuk ettirilir.

Mükellef, cezayı nakit ödeyebileceği gibi dilerse vergi dairesine teminat göstermek suretiyle indirim talep edebilir. Teminat olarak gösterebilecek menkul veya gayrimenkul değerler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Mevzuatı‘nda belirtilmiştir.


Okumak isterseniz: Personel Özlük Dosyası Zorunluluğu ve Cezaları


Anahtar Kelimeler: Ceza, Vergi Ceza İndirimi, Ceza İndirimi, Usülsüzlük Cezaları, Özel Usülsüzlük İndirimi, Vergi Uzlaşması, Vergi Davaları, İcra Hukuku, AATUHK

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*